Massatge Terapèutic

MASSATGE_TERAPEUTIC.jpg

El massatge terapèutic, es una teràpia manual destinada a produir una sèrie de reaccions fisiològiques controlades, en el sistema muscul-esquelètic i/o en altres sistemes del cos, que condueixen a l’alleujament terapèutic del pacient.


La Massoteràpia te 3 efectes bàsics:
 • Reflexe: Que s’activa amb el massatges superficial, el qual produeix efectes sobre el sistema nerviós autònom degut als estímuls que generen les terminacions que existeixen a la nostra pell.
 • Mecànic: Es troba present al generar una pressió sobre els teixits. Produeix respostes fisiològiques circulatòries com l’ompliment arterial o el drenatge venós, metabòliques mitjançant la segregació de substancies, musculars a nivell de contracció o relaxació i nervioses relacionades en gran part amb la direcció de l’estímul.
 • Efecto tardio: es dona una vegada aplicades certes pressions i estímuls violents, es produeixen reaccions combinades tardíes o secundaries en diferents sistemes, desprès d’un cert temps.

El massatge genera:

Sobre la pell

 • Augment de temperatura.
 • Exfoliació cutània.
 • Eliminació de cèl·lules descamatives.
 • Estimula la reabsorció de fluids.
 • Activa les glàndules sudorípares i sebàcies.

Sobre els músculs

 • Millora l’oxigenació i irrigació que el porta a millorar el trofisme muscular.
 • Facilita la sortida de substancies de desfet.
 • Elimina catabòlits.

Sobre la circulació

 • Millora la circulació per la vasodilatació que provoca la fricció dels teixits.
 • Augmenta els nivells d’oxigen en sang.
 • Allibera histamina i acetilcolina (substancies que influeixen en efectes de relaxació, benestar i disminució del dolor).
 • Facilita el retorn vanos.

Sobre el sistema nerviós

 • Anestesia (elimina o disminueix el dolor).
 • Excita les terminacions ganglionars.