Embenats Neuromusculars (Kinesiotapping)

EMBENATS_NEUROMUSCULARS.jpg

L’embenat neuromuscular optimitza el procés de recuperació de lesions en el propi cos de manera magnifica. S’està popularitzant molt dins de l’àmbit esportiu, sobretot en els esportistes d’elit, ja que requereixen una recuperació àgil i efectiva de les seves lesions .

Es tracta de l’aplicació d’una sèrie de venes adhesives a la pell del pacient. Les tires no porten cap medicament, de tal manera l’efecte es purament físic.

Les tires del Kinesiotapping son elàstiques, al contrari que els embenats clàssics. L’aplicació genera un aixecament de la pell, així s’augmenta l’espai intersticial i el pacient nota un alleujament ràpid del dolor. A més a més, ajudem al sistema limfàtic a retirar productes de desfet.

Les cintes poden estar a la pell fins a 7 dies, així durant tot aquest temps produeixen un efecte terapèutic aprofitant el moviment. Per tant, podem dir, que el tractament es 24 hores al dia.

Efectes:
  • Capacitat de reeducar el sistema neuromuscular i propioceptiu.
  • Millorar la postura del pacient gracies a l’informació sensoriomotriuu que li aporta.
  • Reducció del dolor.
  • Acceleració del procés de reparació de la lesió permetent en tot moment el moviment.
  • Facilita la circulació i conseqüentment l’aport de nutrients.
  • Dona suport i estabilitat a les articulacions i músculs sense afectar a l’amplitud del moviment.
  • Analgesia.
  • Millora de la funció muscular per regulació del to muscular.